FRO.LU is under Developement - Expect bugs.

Nei Froen an Finances

+2 Stimmen
1 äntwert
Gefrot 13 Feb in Finances von euhhh | 179 Aufrufe
+7 Stimmen
1 äntwert
Gefrot 20, Nov 2019 in Finances von Triana | 338 Aufrufe
+4 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 6, Nov 2019 in Finances von KW | 202 Aufrufe
+2 Stimmen
0 Proposeiert
+1 Stëmm
1 äntwert
Gefrot 22, Aug 2019 in Finances von Bierger | 372 Aufrufe
+3 Stimmen
0 Proposeiert
+3 Stimmen
0 Proposeiert
+3 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 12, Jul 2019 in Finances von codefiscal | 218 Aufrufe
+5 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 28, Jun 2019 in Finances von codefiscal | 361 Aufrufe
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.