FRO.LU is under Developement - Expect bugs.

Nei Froen

0 Stimmen
0 Proposeiert
0 Stimmen
0 Proposeiert
+2 Stimmen
0 Proposeiert
+3 Stimmen
1 äntwert
Covid Check Restaurant [geschlossen]
beäntwert 4 Okt in Santé von SensibilitéPolitique | 126 Aufrufe
+2 Stimmen
0 Proposeiert
0 Stimmen
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
+2 Stimmen
1 äntwert
+3 Stimmen
1 äntwert
+3 Stimmen
1 äntwert
+4 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 3 Jul in Santé von De Jos | 357 Aufrufe
+1 Stëmm
0 Proposeiert
+1 Stëmm
1 äntwert
+5 Stimmen
1 äntwert
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.