FRO.LU is under Developement - Expect bugs.

Nei Froen

0 Stimmen
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
0 Stimmen
2 Proposeiert
Detektiven a Bedruch [geschlossen]
beäntwert 14 Jun in Sécurité sociale von SensibilitéPolitique | 228 Aufrufe
+1 Stëmm
0 Proposeiert
Gefrot 13 Jun in Justice von JLST | 125 Aufrufe
+1 Stëmm
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 9 Jun in Santé von User gouf gelescht | 119 Aufrufe
0 Stimmen
0 Proposeiert
0 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 7 Mai in Santé von memyselfandi | 156 Aufrufe
+1 Stëmm
0 Proposeiert
Gefrot 3 Mai in Finances von Ech | 194 Aufrufe
+1 Stëmm
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
Gefrot 23 Apr in Santé von Ech | 148 Aufrufe
0 Stimmen
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
0 Stimmen
0 Proposeiert
+3 Stimmen
1 äntwert
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.