FRO.LU is under Developement

Neue Fragen & Antworten in Sécurité intérieure

+1 Stëmm
0 Proposeiert
0 Stimmen
1 äntwert
+1 Stëmm
0 Proposeiert
Mach den Anfang und schlage eine Frage vor.
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.