FRO.LU is under Developement

Neue Fragen & Antworten in Éducation nationale, Enfance et Jeunesse

0 Stimmen
1 äntwert
0 Stimmen
0 Proposeiert
+1 Stëmm
1 äntwert
+9 Stimmen
1 äntwert
+2 Stimmen
0 Proposeiert
+3 Stimmen
1 äntwert
Mach den Anfang und schlage eine Frage vor.
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.