FRO.LU is under Developement
0 Stimmen
249 Aufrufe
Ech hun gestgestallt dass Gewaltbereedschaft an Kriminalitéit bei de Jugendlechen extrem an Luucht geschoss ass.( iwwerfall mat Messer just well een eng Markebox un huet)z.b Och an der Schoul ass Gewaltbereedschafft an de Mobbing an Luucht gaang. Villes kent och duerch déi verschidden Sozial Schichten. An een ganz séier en Mobbingopfer get well een sech keng "Markekleeder" leechten kann. Als Beispill.

Waat well Regierung do dergéint ennerhuelen!? Well sou kann daat jo aawer net weider goen dat een färte muss an d‘ Schoul ze goen.
in Intérieur von | 249 Aufrufe

1 Kommentar


Bonjour, Här Heiko,

zu de Sujete vun der Jugendkriminalitéit an der Gewalt an der Schoul, respektiv verschidden Aspekter dovun, ginn et schonn eng Rei u Questions parlementaires, déi bis elo scho gestallt goufen. Hei sinn d'Nummer vu Questions parlementaires, déi sech mat den Theme Gewalt, Jugendkriminalitéit respektiv Gewalt an der Schoul beschäftegt hunn an déi och scho vum Ministèren aus beäntwert goufen: 5752, 5986, 6638, 6534, 6539, 6735. Iwwert dës Nummere kënnt dir déi jeeweileg Froen an hir Äntwerten einfach iwwert den Internetsite vun der Chamber www.chd.lu ënnert folgendem Link rëmfannen: https://www.chd.lu/fr/searchfolders


 

Mat frëndleche Gréiss,

 

Please log in or register to answer this question.

Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.