FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 Stimmen
163 Aufrufe

205392.pdf (89 kb) <- Project de loi


Et wär fir den 01.01.2020 eng adaptation fir gesin op basis vum écart vum salaire median an d'kannergeld an et sollt all 2 joer eng étud gemaach gin.


Dat betrefft en accord vum 2014 an en projet de loi vum 2016, den awer nach nie en vigueur gaangen as.


Elo nodems ech meng petitioun 1367 gestart hun fir d'kannergeld retroactive rem ze indexeieren, wel mir schon iwer 25% un kannergeld net krit hun seit et vum Index entbonnen gouf, huet d'Ministesch Mme Cahen am oktober en retrait vun dem projet de loi ugefrot. Voir annexes.


https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7003


1. Firwat huet d'ministesch en retrait gemaach?

2. Firwat get sou laang gewaard bis d'kannergeld mol ennert loup gehol get?

3. Firwat as den projet de loi net as reglement durch gaangen?

4. Firwat gin d'Elteren esou fir domm verkaaf?

5. Firwat bleiwt d'regierung net bei hier Verspriechen dei se am Wahlprogramm gemaach hun.

in Famille, Intégration et la Grande Région von
Geännert von | 163 Aufrufe

1 Kommentar

Geif ech och gär wessen ??

Please log in or register to answer this question.

Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.