FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 Stimmen
166 Aufrufe
Zur Zait gët en Haus, daat mat Mëttlen vum Denkmalschutz (SSMN) renovéiert gouf, vun internationalen Agencen fir de Prais vun 2,7 Milliounen zum Verkaaf ugebueden.

Daat Haus steht ënner nationalem Denkmalschutz, waat bedait, dat d'Aarbeschten un deem Haus bis zu 50 Prozent vum Staat këne subsidiéiert gin.

Do stellt sech natierlech d'Fro, ob daat Haus schon deemols, wéi ët 2016 kaaft gouf, mat der Intentioun kaaft gin ass, fir ët herno mat Benefice ze verkaafen.

QP:

Wéivill Subsiden sen an de leschte fënnef Joer fir d'Restauratioun vun historesche Gebaier vum SSMN verdeelt gin? OP wéivill Gebaier verdeelt sech daat opgeschlësselt no monuments nationaux a Gebaier, déi op lokalem Niveau iwert de PAG geschützt sin? Wie sen d'Propriétairen (Privat, öffentlech, personnes morales) a waat ass d'Maximalsomme, déi fir e Projet ausbezuelt gouf?

Waat sen d'Critèren fir d'Conformitéit vun den Aarbeschten mat de Standarden vum Denkmalschutz ze iwerpréifen a wien iwerwaacht daat?

Waat geschit, wann Aarbeschten nët no dene Critèren verriicht goufen?

Gin ët Oplaagen, waat de Verkaaf vun Gebaier, denen hier Rénovatioun/Restauratioun subsidiéiert gouf, ugeht? Muss de Subside do zrëckbezuelt gin oder en Deel vun der Plus-value un de Staat zrëckgefouert gin. Wann nët, gedenkt d'Regierung daat ze änneren, fir d'Spekulatioun op historescher Bausubstanz ze ënnerbannen?
in Culture von | 166 Aufrufe

Please log in or register to answer this question.

Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.